ชื่อ - นามสกุล :นายสังเวียน สูงโฮง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 142 หมู่ 6 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0810649777
Email :Sangvien9777@gmail.com