ชื่อ - นามสกุล :นางพรสวรรค์ สุตะพันธ์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่๒
ที่อยู่ :142 หมู่ 6 ต.เมืองน้อย
Telephone :045812076
Email :