ชื่อ - นามสกุล :นายศุภชัย แสนโสม
ตำแหน่ง :ธุระการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :งานสาระบัน/การรับส่งหนังสือ
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 142 หมู่ 6 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :045812076
Email :