ชื่อ - นามสกุล :นายนิพนธ์ บุญศักดิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :142 หมู่ 6 ต.เมืองน้อย
Telephone :045812076
Email :Niponboonsak@gmail.com