ชื่อ - นามสกุล :นางกมลวรรณ บุญศักดิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
ที่อยู่ :142 หมู่ 6 ต.เมืองน้อย
Telephone :045812076
Email :kamonwanboonsak@gmail.com