ชื่อ - นามสกุล :นางสาวประยงค์ คำเพราะ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
ที่อยู่ :142 หมู่ 6 ต.เมืองน้อย
Telephone :045812076
Email :prayongkam2506@gmail.com